Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av primærnæringsinstituttene: Samfunnseffekter av instituttenes forskning

Dette dokumentet omfatter 55 innleverte eksempler på samfunnseffekter av primærnæringsinstituttenes forskning. Eksemplene er valgt og levert av instituttene selv som del av egenevalueringen. Samfunnseffekter av forskning kan inkludere, men er ikke begrenset til, endringer i aktiviteter, holdninger, økonomi, kapasitet, oppmerksomhet, atferd, kompetanse, politikk, praksis eller forståelse hos individer, i grupper, i organisasjoner, hos et publikum, eller i samfunnet for øvrig. Endringene kan være lokale, nasjonale eller internasjonale. Effekter av instituttets forskning på annen forskning, eller effekter internt i egen organisasjon, regnes i denne sammenheng ikke som samfunnseffekter

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:01:16.581590
MODIFIED 2020-08-06 00:01:18.946031
CREATED 2020-08-06 00:01:16.581590
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)