Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av primærnærinsinstituttene

Norges forskningsråd startet i 2014 en omfattende evaluering av alle forskningsinstitutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering. Denne evalueringen er den fjerde og siste i denne prosessen, og omfatter de sju instituttene som utgjorde gruppen av primærnæringsinstitutter i 2017. Utvalget har både sett på det samlede systemet instituttene inngår i og på enkeltinstituttene. Dette er likevel ikke en grundig evaluering av det faglige arbeidet ved hvert enkelt institutt. Hensikten med evalueringen har vært å gi råd for utforming av nasjonal instituttpolitikk, gi grunnlag for videre utvikling av Forskningsrådets virkemidler og å være til nytte for instituttene selv i deres eget utviklings- og strategiarbeid

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-08 00:03:12.065395
MODIFIED 2019-08-08 00:03:12.560285
CREATED 2019-08-08 00:03:12.065395
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)