Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk

Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Rapporten tar utgangspunkt i et oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), som ønsket en vurdering av studiets kapasitet og kvalitet. For å få nærmere kunnskap om dette har vi gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med studenter i skoleåret 2011/2012. En tilsvarende evaluering ble foretatt av studieåret 2010/2011. 1

Vi har også gjennomført en fokusgruppe med studenter som deltok i den første evalueringen, for å se hva de sitter igjen med – ett år etter. På bakgrunn av dette åpner evalueringen for innsikt i langtidsutbyttet av studiet. Tilbakemeldingene fra disse undersøkelsene vil være nyttige, både med tanke på studiets videre drift og som inspirasjon til andre læresteder som tilbyr eller planlegger å tilby liknende fag. Pernille Birkeland og Kathrine Lønvik ved Vox har vært ansvarlige for prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 632.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-05 13:00:31.162002
MODIFIED 2019-06-05 13:00:31.185139
CREATED 2019-06-05 13:00:31.162002
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)