Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 2006 og skal støtte offentlige og private virksomheter som ønsker å gjennomføre grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og/eller data for ansatte eller arbeidssøkere. Målet med følgeevalueringen var å samle og systematisere kunnskap og erfaringer fra programmet for å utvikle kvaliteten i programmet underveis, og for å skape et bedre grunnlag for å vurdere hvordan offentlige tilbud og finansieringsordninger på dette området bør utformes. Evalueringen har benyttet dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelse som metoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 393.9KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 401.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:53.757852
MODIFIED 2014-08-14 11:42:25.500593+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:53.757852
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)