Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Den fireårige satsingen Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 skulle utvikle og styrke skolebiblioteket i grunnskolen. Universitetet i Agder (UiA) utformet og gjennomførte programmet. NIFU har evaluert programmet. Evalueringen viser at deltakerne i hovedsak er fornøyde og mener programdeltagelsen har ført til varig endring i arbeidet. Skolene som satte seg klare resultatmål og bygde opp arbeidet rundt en enhetlig og tydelig ide, er de som i størst grad har oppnådd varige effekter av å delta i programmet. Særlig har deltakelsen ført til endringer i skolebiblioteket som arena for å fremme leselyst og å styrke elevenes leseferdighet. Skolene som har deltatt over to år ser størst endring. Resultatene for skolene som har deltatt i programmet er altså overveiende positive mens måloppnåelsen på nasjonalt nivå er lav. Målet om at halvparten av skolebibliotekarene skal ha utdanning innen skolebibliotek er ikke nådd. 29-32 % av dem som er biblioteksansvarlige i grunnskolen har en eller annen form for bibliotekfaglig utdanning i 2013. Evalueringen viser videre at det ikke har vært en økning i antall kommuner og skoler som aktivt tar i bruk skolebiblioteket i opplæringen fra 2009-2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:02:29.661417
MODIFIED 2014-08-14 11:49:20.706969+00:00
CREATED 2014-04-10 21:02:29.661417
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)