Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

Programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) startet i 2007 og hadde sin siste utlysning i 2013. Når denne evalueringsrapporten ferdigstilles i januar 2016 er 52 av 63 prosjekter avsluttet. GASSMAKS har sin opprinnelse i et forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Gassforum, som ble presentert for blant annet Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i 2005. Forslaget gikk ut på å starte et nasjonalt forskningsprogram for økt verdiskaping fra norsk naturgass gjennom industriell foredling. Programmet har finansiert 31 forskerprosjekter (201 mill. kr), 7 kompetanseprosjekter (29 mill. kr) og 18 innovasjonsprosjekter (110 mill. kr)

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 716.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-08 00:00:32.412043
MODIFIED 2019-08-08 00:00:32.735124
CREATED 2019-08-08 00:00:32.412043
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)