Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser

Rapporten tilhører rapportseriene Statkonsult rapport.

Som et ledd i oppfølgingen av Domstolkommisjonens utredning (NOU 1999:19) ble det gjennomført en reform av den sentrale administrasjon av domstolene (Ot. prp. nr. 44 (2000-2001)). Dette innebar bl. a. opprettelse av Domstoladministrasjonen som et selvstendig, uavhengig administrativt organ. I tillegg ble det etablert et nytt eksternt råd for dommerutnevnelser - Innstillingsrådet for dommere. Evalueringen skulle få frem erfaringene og forbedringsmulighetene knyttet til prosessen med dommerutnevnelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 967.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:16.268944
MODIFIED 2013-02-14 18:13:05.588463
CREATED 2011-05-10 10:08:16.268944
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)