Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Som et ledd i arbeidet med å styrke integreringspolitikken, besluttet regjeringen i desember 2004 å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og etablere et eget direktorat for integrering og mangfold. Det nye direktoratet, som etter hvert fikk navnet IMDi, skulle være drift fra og med 1. januar 2006.

Rapporten belyser positive og negative erfaringer fra prosessen som det kan være nyttig å ha med seg for lignende omorganiseringer senere både innen AIDs ansvarsområde og i sentralforvaltningen for øvrig. Hvorvidt etableringen av IMDi har oppfylt de politiske mål regjeringen hadde for etableringen av det nye direktoratet, omfattes ikke av oppdraget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 520.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-02 13:04:07.148954
MODIFIED 2014-08-14 11:46:02.111076+00:00
CREATED 2013-02-02 13:04:07.148954
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)