Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Denne evalueringen omhandler en opplæring i AImetodikk (Appreciative Inquiry) gitt til såkalte prosessveiledere i NAV av Sareptas AS. Prosessveilederne er deltidsansatt hos fylkesmennene, og skal virke som prosessveiledere ut mot de ulike NAV-kontorene i forbindelse med implementeringen av Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet med opplæringen er hovedsakelig å styrke prosessveilederne i deres rolle og å gjøre dem bedre rustet til å stå i denne rollen, og AI-tilnærmingen antas å være et egnet middel for å oppnå dette målet. Evalueringen er gjennomført ved hjelp av ulike metoder; 1) intervju med kursansvarlig 2) to fokusgrupper 3) spørreundersøkelse til deltakerne på opplæringen 4) spørreundersøkelse til mottakerne (ansatte på NAV-kontor som harmottatt opplæring fra prosessveilederne) 5) gjennom diverse dokumentasjon og kommunikasjon med oppdragsgiver og deltakere på kurset 6) evaluator har deltatt på et utvalg av samlingene. Hoveddelen av evalueringen er basert på tilbakemeldingene fra deltakerne (fokusgrupper og spørreundersøkelse).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 239.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:48.965443
MODIFIED 2015-10-13 14:03:31.835828+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:48.965443
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)