Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" : sluttrapport

Mandatet fra Helsetilsynet inneholder to komponenter: vurdering av måloppnåelsen i forhold til tiltaksbeskrivelsen, og oppsummering av prosess og resultater. Prosjektet "Støtte til seksuelt misbrukte barn" har tre hovedmål med tilhørende delmål: Bygge opp kompetanse til å forbedre tilbudet om utredning, diagnostisering, behandling og støtte til seksuelt misbrukte barn og deres pårørende, organisering av tjenesten og det tverrfaglige samarbeidet, samt drift av Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn. Evalueringen er foretatt i to runder. Den første evalueringsrunden ble gjennomført i 2001 og den siste (denne) er gjennomført høsten 2002 og utgjør sluttrapporten fra evalueringsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:00.953211
MODIFIED 2017-10-31 00:00:33.070900+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:00.953211
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)