Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjekt Boligtilpasning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Dette er en evaluering av resultatene fra Prosjekt Boligtilpasning som ble gjennomført i 2005 av Husbanken og Rikstrygdeverket i samarbeid med tretten kommuner i Hordaland og to kommuner i Sør-Trøndelag.

Målet med prosjektet har vært å bidra til mer hensiktsmessige boligløsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig. Dette skulle gjøres gjennom å • utprøve nye organisasjons- og samhandlingsmodeller for boligrådgivningsfunksjonen i utvalgte kommuner i Hordaland og Sør-Trøndelag for på sikt å kunne bedre organiseringen av arbeidet rundt boligrådgivningen i hele landet • fremskaffe grunnlag for å gi innspill til videreutvikling av Husbankens og folketrygdens finansieringsordninger, gjennom å prøve ut en mer fleksibel bruk av de statlige tilskudds- og låneordningene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 977.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:00:20.771299
MODIFIED 2014-08-14 11:47:23.507676+00:00
CREATED 2013-11-20 13:00:20.771299
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)