Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Forsøket med 1-2-3-4 testet ut en metodikk på som har vist seg fruktbar og relevant for sykefraværsarbeidet i NAV Larvik. Her hadde man gjennom flere år utviklet et system for sykmeldingskategorisering, med stor oppslutning blant både NAV-ansatte og fastleger. Forsøket handler om kommunikasjonen mellom sykmeldende leger og NAV om legemeldt sykefravær. Fastleger og NAV-veiledere med ansvar for oppfølging av sykmeldinger benytter et felles tallsystem, der kodene 1, 2, 3 og 4 har blitt ført i sykmeldingsblankettens punkt 6. Tallkodene 1 og 2 innebærer medisinske vurderinger og oppfølging fra legens side, med foreløpig avventing fra NAV. Tallkodene 3 og 4 innebærer at legen anser at NAV bør prioritere saken og følge opp raskt. De fant at spesielt to forhold var utfordrende i forsøket med 1-2-3-4 underveis: •Varierende oppslutning fra legenes side. •Innføring av nytt system med elektroniske sykefraværsblanketter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:01:57.027471
MODIFIED 2017-12-14 01:01:57.759235
CREATED 2017-12-14 01:01:57.027471
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)