Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evaluering av forsøk med tidleg start med 2. framandspråk. Fleire lærarar som har vore med i forsøket, meiner at såkalla fagleg svake elevar heng godt med på andre framandspråk, og mange lærarar har endra syn på kva slags elevar som kan lykkast med språkfag. Evalueringa viser også at mange av dei som har vore med i forsøket, meiner at tysk er lettare å lære enn fransk og spansk. Rektorane ved deltakarskolane meiner forsøket har vore svært positivt, og gir uttrykk for at opplæringa i andre framandspråk bør skyvast fram til 5. - 7. steget. Framandspråkopplæring for yngre elevar krev like høg språkkompetanse hos læraren som opplæring på høgare trinn. Rapporten tilrår derfor å introdusere fleire språk i allmennlærarutdanninga, og å utvikle modular for etter- og vidareutdanning i språkdidaktikk for barnetrinnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 369.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:01:52.382904
MODIFIED 2014-08-14 11:48:36.712067+00:00
CREATED 2014-01-25 14:01:52.382904
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)