Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Andre delrapport fra evalueringen av skoler som starter tidlig med 2. fremmedspråk gir en oversikt over erfaringer med tidlig start ved 10 av de 12 skolene som deltar i forsøket. Delrapporten viser at lærerne forsøker å fokusere på en mest mulig muntlig bruk av språket. Samtidig viser evalueringen stor variasjon i forhold til hvordan opplæringen i 2. fremmedspråk er integrert i skolens virksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 180.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:04:01.391787
MODIFIED 2014-08-14 11:48:35.913348+00:00
CREATED 2014-01-30 13:04:01.391787
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)