Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NORUT samfunnsforskning evaluert prosjektet Minoritetsspråklige foreldre som ressurs i skolen. Rapporten gir en systematisering av de erfaringer og kunnskaper som prosjektet har tilført foreldrene, skolen og lærerne, samt samarbeidet mellom disse. Det gis også i rapporten en del innspill til videre retning for hjem-skole-samarbeidet i forhold til minoritetsspråklige foreldre

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:06:46.162448
MODIFIED 2014-08-14 11:48:41.926849+00:00
CREATED 2014-01-25 14:06:46.162448
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)