Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet Nye ssb.no : rapport

DNV har etter ønske fra SSB gjennomført en evaluering av prosjektet Nye ssb. no. Hensikten med evalueringen er at SSB ønsker å lære mer om hva som skal til for at store og komplekse prosjekter i fremtiden skal ha et langt bedre samsvar mellom mål og forventninger, planer og resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 598.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:06:35.320635
MODIFIED 2014-08-14 11:45:27.492064+00:00
CREATED 2012-12-08 13:06:35.320635
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)