Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

NOVA har opp oppdrag fra BLD og KS evaluert prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Prosjektet ble satt i gang for å prøve ut tverrfaglige samarbeidsmodeller i 15 kommuner. Prosjektet har gått over 3 år (2008-2011), og rapporten bygger på intervjuer og spørreundersøkelse i 6 utvalgte kommuner. Evalueringen er gitt på oppdrag i samarbeid med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:02:19.360551
MODIFIED 2014-08-14 11:47:21.132087+00:00
CREATED 2013-09-27 16:02:19.360551
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)