Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport .

SINTEF har gjennomført en evaluering av ett av Statens vegvesen sine nullvisjonsprosjekter. Prosjektet omhandler utviklingen og utprøvingen av en kommunikasjonsmodell rettet mot ungdom om trafikksikkerhet i Finnmark. Kommunikasjonsmodellen er basert på at Ungdom Påvirker Ungdom (UPU) gjennom en strategi der den direkte kontakten med målgruppen er i fokus.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 455.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:01:26.124072
MODIFIED 2014-08-14 11:48:19.731465+00:00
CREATED 2013-12-04 13:01:26.124072
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)