Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner

Rapporten oppsummerer virkningene av prøveordningen i Follo politidistrikt som har handlet om å slå sammen lensmannskontorer og politistasjoner i 13 kommuner innenfor Follo politidistrikt og erstatte dem med to politistasjonsdistrikter. Det er sett nærmere på hvordan denne omleggingen har påvirket effektivitet i forebygging og bekjempelse av kriminalitet, tjeneste- og publikumsorientering, effektivitet i operativ styring og samordning, kapasitet og fleksibilitet i utnyttelse av ressursene i distriktet og virkninger for kostnadseffektiviteten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:03:05.530375
MODIFIED 2017-06-26 01:01:29.734422+00:00
CREATED 2013-01-05 13:03:05.530375
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)