Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Stortinget vedtok i 2009 å etablere et fengsel særskilt tilrettelagt for unge mellom 15 og 18 år. det ble igangsatt av fire departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette er andre av tre evalueringsrapporter om prøveprosjektet og det tverretatlige teamet. Fokus i denne rapporten er på det tverretatlige teamet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:02:10.856857
MODIFIED 2016-02-02 01:02:11.088055
CREATED 2016-02-02 01:02:10.856857
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)