Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten presenterer en evaluering av regelverket for bruk av vannscooter i Norge, fastsatt i forskrift av 21. juni 2013, og er bestilt av Miljødirektoratet. Målet med evalueringen er å vurdere om regelverket fungerer etter sin hensikt, spesifisert i fire spørsmål:

A: Ivaretar regelverket i tilstrekkelig grad miljø interessene, med spesiell vekt på natur- og friluftlivsinteresser? B: Blir de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscootere godt nok ivaretatt i forskriften? C: Er regelverket utformet slik at det er mulig å kontrollere og håndheve? D: Hvilke erfaringer med regelverket har publikum og brukere?

Spørsmål D er formulert som et åpent spørsmål. Vi forstår spørsmålet som at det er ønskelig å finne ut om regelverket er brukervennlig for vannscooterbrukere og interessenter (den del av publikum som er eksponert for vannscootervirksomhet).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-21 01:00:46.668042
MODIFIED 2020-02-21 01:00:48.245605
CREATED 2020-02-21 01:00:46.668042
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)