Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk rapport.

Rapporten er et ledd i evaluering av Regionale miljøprogram. I rapporten evalueres ordningene med ”avrenning til vassdrag og plantevernmidler”, i hovedsak ordningene knyttet til redusert jordarbeiding og i tillegg ugrasharving. Tilskuddsordningene for 2006 er sammenlignet med tidligere nasjonal ordning i 2003. Ulike fylkers ordninger, gjennomføringsgrad og miljøeffekter er vurdert. Av rapporten fremgår det at for å nå målene iht vanndirektivet vil det i mange vassdrag være nødvendig med sterkere målretting av tiltak, mer differensiering og bruk av ulike virkemidler og kombinasjoner av tiltak i tiltakspakker. Det kan også bli behov for utvikling av nye tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 947.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:43.322484
MODIFIED 2019-04-25 13:00:13.649646+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:43.322484
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)