Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evaluering av hvorvidt RMP-arbeidet har lyktes mht å finne ordninger som ivaretar miljøutfordringene i fylkene. Det er sett på effektivitet i planlegging, iverksetting og gjennomføring, og om medvirkning har vært som forutsatt. Viktige stikkord i dette prosjektet er målretting av virkemidler, forvaltningseffektivitet, informasjon og medvirkning samt innspill til rullering og videreføring av RMP. RMP har virket positivt mht regionale og lokale miljøutfordringer og bidratt til bedre måloppnåelse. God sammenheng mellom utfordringer og ordninger. Men fortsatt potensial for økt målretting gjennom spissing av ordninger. RMP bidrar også til å synliggjøre landbrukets miljøinnsats. Bred prosess er bevisstgjørende. God involvering og informasjon, men først og fremst innen ”landbruksfamilien”. RMP er administrativt krevende og et elektronisk saksbehandlingssystem vil medføre forenklinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 809.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:43.566069
MODIFIED 2013-02-14 18:11:05.932694
CREATED 2010-12-15 04:41:43.566069
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)