Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

Rapporten tilhører rapportseriene Oslo Economics Report.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 er en videreføring av satsingen på universell utforming fra tidligere handlingsplan. Vår vurdering er at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Vi mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:02:01.481562
MODIFIED 2014-08-14 11:47:20.715853+00:00
CREATED 2013-09-27 16:02:01.481562
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)