Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!

Rapporten tilhører rapportseriene KPB-rapport.

Den første strategiplanen for entreprenørskap i utdanningen, ”Se mulighetene og gjør noe med dem,” ble lansert våren 2004 av den daværende Bondevik II-regjeringen. Høsten 2006 kom dagens regjering med en revidert versjon av strategiplanen. Erfaringen fra arbeidet med å følge opp strategien er nå evaluert av Kunnskapsparken i Bodø. Evalueringen bygger på foreliggende forskning og statistikk, samt intervjuer med aktører med ansvar og oppgaver knyttet til satsningen på entreprenørskap i utdanningen. Erfaringene fra arbeidet med entreprenørskap i opplæringen i strategiperioden, er at det har blitt et økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige lokalt og nasjonalt. Ungt Entreprenørskap fremheves som den aktøren som tilbyr størst utvalg av aktiviteter rettet mot grunnopplæringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:21.779766
MODIFIED 2017-09-30 22:00:28.771929+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:21.779766
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)