Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av REGMODELL

REGMODELL, regionaløkonomisk modellering og årsaker til bostedsvalg, er et 5-årig prosjekt finansiert av Forskningsrådet, på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med prosjektet har vært utvikling av regionaløkonomiske modeller til bruk på nivå under fylkesnivå, og forskning omkring bostedsvalg. Det er avlagt en doktrograd i prosjektet. Evalueringen skal vurdere om prosjektet har oppnådd sine hovemålsettinger

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-03 01:01:54.029617
MODIFIED 2017-12-03 01:01:55.172673
CREATED 2017-12-03 01:01:54.029617
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)