Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med denne rapporten har vært å evaluere tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de retter seg mot svært ulike målgrupper. Samtidig har de det felles at de langt på vei baserer seg på samme metodikk og faglige ståsted. Det metodiske opplegget baserer seg i hovedtrekk på fysisk aktivitet, kognitive metoder og gruppedynamikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 729.0KB)
  2. Sluttrapport SOLA.pdf (pdf, 243.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:28:30.876265
MODIFIED 2017-06-26 01:01:26.586339+00:00
CREATED 2012-08-08 09:28:30.876265
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)