Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av RELIS : sluttrapport

Statens helsetilsyn hadde startet et prosjekt med prøvedrift av to regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) i helseregionene 2 og 3. Sentrene skulle formidle produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell i sin region. Sentrene åpnet for drift 1. mars 1995 og prøveperioden varte til utgangen av 1996. Evalueringen omhandler RELIS' fremskaffing av informasjon, deres kjennskap til problemområdene og deres evne til å formidle. Det ble undersøkt om informasjonen fra RELIS var nyttig, om den ble brukt og om den førte til endringer. Det ble også undersøkt om RELIS hadde egenverdi mht. kompetanseoppbygging ifm. undervisning. Evalueringen av RELIS' virksomhet skulle danne grunnlag for en beslutning om en eventuell videre drift og oppstart av tilsvarende sentre i de øvrige helseregionene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.7MB)
  2. RELIS_svarkort.pdf (pdf, 193.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:20.634894
MODIFIED 2013-02-14 18:10:13.101808
CREATED 2011-01-26 11:23:20.634894
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)