Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av RENERGI og PETROMAKS

Innovasjon innenfor petroleumssektoren har skapt betydelige resultater for næringen og for den norske velferdsstaten de siste ti år, særlig knyttet til økt utvinning og reduserte produksjonskostnader, eksempelvis gjennom økt bruk av IKT til å styre operasjoner på installasjonene fra land. En fersk analyse beregnet samlet nåverdi av innovasjoner siste ti år til rundt 330 millioner kroner. PETROMAKS spiller her en sentral rolle, særlig i tidlige faser. Finansiering av forskning innenfor sektoren, med tette bånd til næringens behov, antas å kunne gi en signifikant rolle for innovasjonskapasiteten i sektoren, samt bidra til å ivareta et forskningsmessig og mer langsiktig perspektiv på området. Tidligere forskning har også vist at offentlig tilskudd har en betydelig utløsende effekt for privat finansiering innenfor sektoren. PETROMAKS har siden 2004 således representert en stor andel av norske offentlige forskningsmidler på området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:03:11.681806
MODIFIED 2017-05-17 22:03:11.937072
CREATED 2017-05-17 22:03:11.681806
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)