Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014

I 2004 hadde Oljedirektoratet lenge vært utålmodig over manglende gjennomføring av prosjekter på sokkelen, både for å øke utvinningen fra eksisterende felt og for utbygging av funn. Som følge av dette, ble det i rapporten «Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel 2005» lansert en målsetting om å øke oljereservene med 800 millioner Sm³ i den neste tiårsperioden.

Denne rapporten oppsummerer bakgrunnen for målet om reservetilvekst og gir definisjoner på sentrale begrep. Det blir også vist hvordan ressurssituasjonen for olje i felt og i funn har endret seg de siste ti årene.

Omtalen av veksten av de totale oljereservene er fordelt på tre hovedkilder; feltene som var i drift eller var besluttet utbygd da målsettingen ble presentert (videre kalt basisfeltene), funnene som var gjort (basisfunnene), men ikke besluttet utbygd, og bidrag fra funn gjort etter 2004.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 627.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-02 00:00:56.641354
MODIFIED 2015-10-16 08:20:37.510170+00:00
CREATED 2015-09-02 00:00:56.641354
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)