Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

En evaluering av samtaleprosjektet "Veien videre" og av returrettede kvalifiseringskurs i ordinære asylmottak.

Ingen holdbare og målbare positive effekter av returtiltakene er funnet i evaluerings kvantitative analyser, basert på data for utreisepliktige og deltakere i 2012. Når det gjelder funn knyttet til den kvalitative analysen, ser vi positive effekter spesielt for «samtaleprosjektet Veien Videre».

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-24 01:01:43.419477
MODIFIED 2015-10-16 08:20:17.571381+00:00
CREATED 2014-12-24 01:01:43.419477
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)