Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.

Rapporten tilhører rapportseriene Oppdragsrapport fra Skog og landskap.

Skog og landskap har sett på hvordan kulturlandskapsordningene i RMP er innrettet i de forskjellige fylkene, og sammenlignet med tidligere nasjonal ordning. Vekt på gjengroing, verdifulle kulturlandskap og kulturminneverdier. Det er vurdert om midlene gis til de ”riktige” områdene/arealene. Konklusjonene er at RMP vurderes til å ha potensial til å være landbrukets viktigste redskap for å nå miljømålene mht jordbrukets kulturlandskap. Det er behov for sterkere målretting og bedre begrunnelse i nasjonale og regionale mål. Nye ordninger er aktuelt. Enkelte fylker (kornfylkene rundt Oslofjorden) prioriterer så stor andel av rammen til forurensning at det gir for lite midler til kulturlandskap i disse fylkene. Fagsystemet som benyttes kan forbedres mht bedre rapportering og styrket resultatkontroll.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:42.967871
MODIFIED 2013-02-14 18:11:05.360102
CREATED 2010-12-15 04:41:42.967871
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)