Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS-rapport.

Rapporten omhandler rusprogrammene RIF (rusprogram i fengsel) og Mitt valg (rusprogram i friomsorgen). Evalueringen er konsentrert omkring tester i forkant og etterkant av programmene på seks variabler. Resultatene viser svak positiv endring for alle seks variablene. Best resultat gir variabelen problemløsing. Dårligst resultat gir variablene påvirkning, alkohol og narkotika. Dette mønsteret gjør seg også gjeldende i sammenligningen mellom fengslene og friomsorgen. På individnivå er det flest respondenter som har positiv endring i variablene tilbakefallsforståelse og problemløsing.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:39.669011
MODIFIED 2013-02-14 18:08:02.940229
CREATED 2011-05-10 10:08:39.669011
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)