Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av rusreformen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Rusreformen innebar at staten overtok eierskapet til behandlingstiltakene innen rusfeltet, som en del av spesialisthelsetjenesten. Rusmiddelmisbrukerne fikk fra samme tid pasientrettigheter etter pasientrettighetsloven, på linje med andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Reformen har hatt betydning både for rusmiddelmisbrukerne, spesialist-institusjonene og for helse- og sosialtjenesten i kommunene. Ytterligere virkninger av reformen vil sikkert komme til å bli mer synlige i årene framover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:00:54.169950
MODIFIED 2015-10-16 08:20:15.908315+00:00
CREATED 2015-02-04 01:00:54.169950
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)