Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av RUStelefonen 08588

Evalueringen beskriver RUStelefonen som en viktig tjeneste. Tilknytningen til fagmiljøet i Rusmiddeletaten er hensiktsmessig, men driften bør i større grad lederforankres. Åpningstidene kan med fordel innskrenkes. Det er behov for bedre kvalitetssikring av informasjonen fra RUStelefonen og sikre kompetanseheving blant de ansatte. Markedsføringsarbeidet har vært vellykket, men kan gå på bekostning av de ansattes faglige utvikling. RUStelefonen bør i større grad bruke andre kanaler enn telefonen i sin kommunikasjon med brukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 438.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:26.717003
MODIFIED 2013-02-14 18:13:17.477039
CREATED 2011-05-10 10:08:26.717003
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)