Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu

Sametinget og næringsorganisasjonene i duodji (Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojariid ealáhussearvi) har inngått en næringsavtale for duodji for 2006. Et tiltak i næringsavtalen for 2006 var å foreta en gjennomgang av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu. Målet med evalueringen er å vise utviklingen hos de bedrifter som driver med salg av duodji og som får støtte over Sametingets budsjett og den betydning de har for lokalmiljøet og regionen. Evalueringen omfatter også Duojáriid dállu i Nesseby kommune og den betydning selskapet har for utleie av produksjonslokaler til utøvere i Nesseby kommune. En viktig del av evalueringen er beskrivelse av salgsorganisasjonene med formål, eierforhold, utvikling i nøkkeltall og ansatte for 2002 til 2005, samt beskrivelse av markedet for bedriften fordelt på varegrupper og segment, leverandører og kundegrupper. Ved gjennomgang av varegrupper skal også andelen av egnprodusert duodji lokalt/regionalt beskrives. En gjennomgang av salgsorganisasjonene skal også innbefatte kartlegging av rådgivning/veiledning/kursing overfor duodjiutøvere/medlemmer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 793.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:01:19.977616
MODIFIED 2016-10-08 22:01:19.988031
CREATED 2016-10-08 22:01:19.977616
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)