Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten evaluerer samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene. Evalueringen omfatter perioden fra kunstneravtale ble gjort gjeldende i 2006 og ut 2011, og gir et grunnlag for vurdering av en videreførelse av avtalen etter de første 8 år. I evalueringen vurderes avtalens form og ulike tiltak som inngår, de økonomiske rammene, forhandlingspartene, samt hvordan forhandlingsprosessen foregår. Videre vurderes ulike effekter kunstneravtalen har hatt på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 626.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:00:05.630593
MODIFIED 2014-08-14 11:48:24.408399+00:00
CREATED 2014-01-08 14:00:05.630593
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)