Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samelovens språkregler

Samelovens språkregler skal sikre grunnleggende rettigheter i forhold til bruk av samisk språk innen et avgrenset område. I denne evalueringen sees det nærmere på om loven oppfyller målsetningen og fungerer etter hensikten

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-09 22:01:24.332622
MODIFIED 2016-10-09 22:01:24.342924
CREATED 2016-10-09 22:01:24.332622
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)