Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Sametingets søkerbaserte språktilskudd er et sentralt bidrag til samisk språkbygging. Vår evaluering, ser på perioden 2007-2011, og omfatter tilskuddsordningen for prosjekter innenfor språkforvaltningsområdet, til prosjekter utenfor språkforvaltningsområdet og tilskudd til prosjekter over Samefolkets fond. Sametingets mål for tilskuddsordningene er å få flere brukere av samisk språk. For å undersøke hvordan dette målet oppfylles, har evalueringen undersøkt hvordan tilskuddsmidlene er forvaltet, det vil si hvilke type prosjekter som har fått støtte, hva som har vært vektlagt i Sametingets saksbehandling, og hvordan tilskuddsmottakere vurderer ordningen og resultatet som oppnås.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-18 23:02:38.341410
MODIFIED 2018-08-18 23:02:38.371482
CREATED 2018-08-18 23:02:38.341410
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)