Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Raporta /Rapport.

I perioden 2006-2008 har Sametinget gjennom tilskuddsordningen Kulturutvikling bevilget 35 millioner til ulike samiske kulturtiltak. Evalueringen ser på hvordan virkemidlene er brukt, og hvordan søkere til tilskuddsordningen vurderer Sametingets service i forbindelse med veiledning og saksbehandling. Evalueringen har vist at midlene har gitt til en rekke ulike tiltak som har skapt bredt engasjement innen det samiske kulturliv. De fleste prosjektene ville ikke blitt gjennomført uten Sametingets virkemidler, noe som tilsier at det finnes få alternative finansiører til disse prosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 897.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-09 22:03:33.648777
MODIFIED 2016-10-09 22:03:33.659053
CREATED 2016-10-09 22:03:33.648777
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)