Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Oppsummerer funn fra en evaluering gjort av Nordlandsforskning mot slutten av 2015 av overgangen mellom Sametinget og kommuner/fylkeskommuner i det samiske språkforvaltningsområdet i perioden 2012-2014. Et hovedfunn er at hensikten om å oppnå målstyrt bruk av virkemidlene i begrenset grad kan sies å være oppnådd gjennom første avtaleperiode

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)
  2. guovttegielat 2012-2014.pdf (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-18 23:01:58.078492
MODIFIED 2018-08-18 23:01:58.462126
CREATED 2018-08-18 23:01:58.078492
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)