Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samiske språksentre

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Samiske språksentre er viktige samiske institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. De bidrar til å styrke kompetansen i samisk språk og kultur,skaper språkarenaer, og kan virke identitetsskapende for den samiske befolkningen i sine virkeområder. Denne evalueringen tar for seg ti samiske språksentre, etablert i perioden 1994-2009.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:00:07.350166
MODIFIED 2017-02-01 08:00:39.966165+00:00
CREATED 2014-01-08 14:00:07.350166
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)