Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse

Rapporten tilhører rapportseriene Telemarksforskning-Bø.

Denne rapporten er den siste i rekken av rapporter som er publisert i forbindelse med evalueringen av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Forsøkene startet opp i 2002 og ble avsluttet ved utgangen av 2005. Formålet med forsøkene har vært å samordne tjenestene i de tre etatene med tanke på å nå målet om å få flere i arbeid og aktiv virksomhet og færre på trygd og sosialhjelp. De tidligere rapporter har omhandlet de organisatoriske endringsprosessene og brukernes erfaringer med forsøkene. Denne rapporten har med utgangspunkt i kvantitative registerdata undersøkt ulike effekter av samordningsforsøkene, bl. a. om forsøkene har bidratt til målet om å få flere i arbeid og færre på trygd og sosialhjelp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 442.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:02:15.790478
MODIFIED 2014-08-14 11:47:59.769214+00:00
CREATED 2013-11-22 13:02:15.790478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)