Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.

Miljøambassadørordningen ble startet som en del av Klimaløftet i 2011. Sommeren 2016 ble satsingen avsluttet. Siden oppstart har nærmere 250 000 elever i ungdomsskole og videregående skole hatt besøk av og hørt foredrag fra en av flere unge miljøambassadører. Foredragene får særdeles gode tilbakemeldinger både av lærere og elever ved skoler som har fått besøk av en miljøambassadør og av eksterne aktører som har vært tilknyttet eller samarbeidet med Miljøambassadørsatsingen. Ambassadørene trekkes frem som gode formidlere som elever, både i ungdomsskole og videregående skole, kan relatere seg til og lar seg engasjere av. Elevene selv opplever ambassadørene som engasjerende og med god kunnskap om miljø og klima.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 707.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:06:37.625820
MODIFIED 2017-01-19 12:06:37.635585
CREATED 2017-01-19 12:06:37.625820
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)