Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av satsingen på foregangsfylker for utvikling av økologisk landbruk

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Satsingen på foregangsfylker (FF) for utvikling av økologisk landbruk har bidratt til kompetanseoppbygging, formidling av kunnskap og koordinering av aktiviteter både blant aktører i produksjons-, videreforedlings- og konsumentleddet og i rådgiverapparatet. Vi foreslår å videreføre FF Levende matjord og de markedsrettede delene av FF Grønnsaker og FF Frukt og bær etter 2017. FF Melk og storfekjøtt, FF Storhusholdning og FF Korn foreslås ikke videreført, ettersom det ikke er samme behov for disse framover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:03:23.687123
MODIFIED 2020-02-14 01:03:23.699866
CREATED 2020-02-14 01:03:23.687123
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)