Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2

Formålet med evalueringen av HMS-satsingen i PETROMAKS1/2 har vært å gi en vurdering av individuelle prosjekter finansiert under satsingen på HMS, med hensyn til måloppnåelse, styring, synergieffekter og relevans for oljenæring, samt gi anbefalinger om en mulig videreføring av satsingen etter 2016. Det overordnede bildet er at programmets innretning er i tråd med programmets mål og med de forventningene Arbeids- og sosialdepartementet har uttrykt for programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 00:01:34.693655
MODIFIED 2017-05-06 00:01:34.706424
CREATED 2017-05-06 00:01:34.693655
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)