Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av selvhjelp

Rambøll har gjennomført evaluering av Selvhjelp Norge sine distriktskontorer på oppdrag for Helsedirektoratet. Evalueringen er gjennomført i perioden september til desember 2014. Formålet med evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap om effekter av etableringen av syv distriktskontorer med hensyn til kompetansesenterets evne til å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Evalueringen er gjennomført som en kvalitativ studie. Datagrunnlaget er basert på litteratur og dybdeintervjuer. Rambøll har gjennomført intervjuer med de syv lederne ved distriktskontorene, Selvhjelp Norge sentralt og lokale kontaktpunkter og samarbeidspartnere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 847.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:02:13.971382
MODIFIED 2015-10-16 08:20:23.943954+00:00
CREATED 2015-02-04 01:02:13.971382
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)