Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen

Polarmiljøsenteret hadde nå eksistert i ti år. Foreliggende rapport er utarbeidet fordi Miljøverndepartementet ønsker en "vurdering av måloppnåelse sett i forhold til de overordnede mål for Polarmiljøsenteret, de administrative styringsverktøyene, organiseringen av sentersamarbeidet og driften av det faglige sentersamarbeidet". Evalueringskomiteen kommer med en rekke anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 410.4KB)
  2. Oppdragsbrev - forskningsrådet.pdf (pdf, 92.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:44.264573
MODIFIED 2016-08-12 06:05:45.754189+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:44.264573
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)