Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Senter for statlig økonomistyring

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Evalueringen gir en vurdering av i hvilken grad Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har bidratt til å styrke den statlige økonomistyringen og forbedret ressursutnyttelsen inne sitt område etter snaut tre driftsår. Rapporten konkluderer med at SSØ har i begrenset grad realisert forventningene som lå til grunn for opprettelsen av virksomheten. Rapporten peker på at årsaken er trolig for en stor del uforutsette problemer knyttet til ett konkret prosjekt. Når disse problemene er overkommet, ligger forholdene godt til rette for i større grad å realisere ambisjonene. Sentrale suksessfaktorer er trolig å legge til rette for økte synergier mellom forvaltnings- og kundevirksomheten, tydelige valg mellom prising eller økt standardisering, samt at eier bidrar aktivt til utvikling av alle deler av virksomheten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.683559
MODIFIED 2016-06-14 15:00:10.271079+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:40.683559
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)