Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport .

TØI har gjennomført en evaluering av aktiviteten til Short Sea Promotion Centre Norway (SPC Norway). Hovemålet har vært å vurdere om SPC Norway har bidratt til en overføring av person- og godstransport fra veg til sjø.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 541.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:07.817091
MODIFIED 2016-08-12 06:05:41.009949+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:07.817091
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)